Draware A/S
Draware A/S er en virksomhed mod kræftVi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
RSSNyhedsbreveUdtalelserEventsYouTubeBlogspot
Søg 

NTA 4.2 (Orion modul)

Orion NetFlow Traffic Analyzer

Med NetFlow modulet gør du det nemt at foretage analyse af hvad der forbruger din båndbredde og samtidigt svare realistisk på spørgsmålet: "Skal vi købe mere båndbredde eller skal vi udnytte den eksisterende båndbredde bedre?".

NetFlow Traffic Analyzer add-on modulet til Orion konverterer netflow data til grafer og tabeller som giver netværksadministratoren et hurtigt og effektivt indblik i årsagerne til netværksproblemer og performance forringelser. Grafer viser båndbreddeforbruget fordelt på protokoller (typer af trafik - fx HTTP, FTP, VoIP) samt hvilke brugere (maskiner) som er ansvarlige for størstedelen af trafikken. Liniegrafer viser båndbreddeforbuget over tid.

Med Orion NetFlow Traffic Analyzer opnår man et helt nyt niveau af synlighed i forbindelse med adfærd og tendenser i netværkstrafikken.  Ved hjælp af Cisco's NetFlow protokol, der udvinder data fra routere, giver NetFlow Traffic Analyzer et dybdeborende indblik i, hvilke brugere og applikationer, der bruger mest båndvidde.

NetFlow Traffic Analyzer er netop kommet i version 4.1.

Den nye version indholder en række forbedringer, herunder:

 • Integration med SolarWinds User Device Tracker (UDT), hvor kortlægning af NTA noder leveres til UDT noder, så man kan identificere de slutbrugere, der forbruger båndbredde
 • Forbedret automatisk indsamlingsfrekvens genkendelse giver højere præcision og større integritet i datatrafikken
 • Mulighed for at indstille indsamlingsfrekvenser fra NTA konsollen, når der ikke kan opnås automatisk genkendelse
 • Se flow storage database (FSDB) informationer via webkonsollen
 • Understøttelse af 8-bit ToS

 

Se alle de nyeste funktioner nederst under fanebladet "Funktioner" herunder.

Køb nu

NetFlow Traffic Analyzer

 • Real-time monitorering af netværksforbrug og båndbredde
 • Overvåger netværkets båndbredde og trafikmønstre ned til interface niveau
 • Identificerer hvilke brugere, applikationer og protokoller, der forbruger mest båndbredde
 • Fremhæver IP adresser på top talkers
 • Analyserer Cisco® NetFlow, Juniper® J-Flow, IPFIX, sFlow®, Huawei NetStream™ og andre flow data
 • Implementeres typisk på under en time

 

 

 

Løsninger

NetFlow Traffic Analyzer løser hverdagens netværksproblemer for netværksteknikere som fx:

 • Hvilke applikationer bruger netværksbåndbredden?
 • Hvilke brugere genererer mest trafik?
 • Hvilke IP adresser er mine top talkers? ??
 • Burde jeg opgradere min WAN båndvbredde? Hvorfor?
 • Hvad er den historiske tendens for båndvidden i mine WAN og LAN links?
 • Hvornår bliver mit netværk overbelastet, hvad sker der?
   

Netværksteknikere bruger NetFlow Traffic Analyzer for at fastslå:

 • Applikations- og netværksbrug – hvem, hvad, hvor, hvornår who
 • Ændringers påvirkning af netværket
 • Uregelmæssigheder i netværket
 • Den sikkerhedsmæssige sårbarhed
   

NetFlow Traffic Analyzer kan også:

 • Optimere allokeringen af netværksressourcer
 • Sikre en hurtig løsning af netværksproblemer
 • Give en oversigt over brugernes forbrugsmønstre
 • Give en oversigt over applikationernes forbrugsmønstre
 • Give hurtig adgang til trafikdata
 • Overvåge interfaces med multi-gigabit gennemløb
 • Langtidslagre af NetFlow data
 • Forbedre performance & tilgængelighed

Funktioner

Med NetFlow Traffic Analyzer kan netværksteknikere hurtigt undersøge Cisco NetFlow trafik data og finde ned i de relevante data for at afgrænse trafikken pr. bruger, applikation, afdeling, samtale, interface og protokol. Integrationen med Orion Network Performance Monitor giver brugerne den grundigste indsigt i trafikmønstre og enhedernes ydelser, hvilket giver hidtil uset tydelige statistikker over forbrug, ydelse og tilgængelighed. Konkurrerende produkter kan udelukkende udlede og bedømme forbrugsdata.


Optimeret lagringsmotor
NetFlow Traffic Analyzer indeholder en service, som intelligent opsummerer store mængder rå NetFlow data og giver brugerne hurtig adgang til historiske data, samtidig med at lagringsomkostningerne reduceres. Disse rådata udskiftes med en oversigt, som giver kunden mulighed for at have betydelige mængder af information klar til grafer og tabeller. I modsætning hertil sætter mange andre produkter grænser for, hvad brugerne kan beholde eller de opretter store, uoverskuelige databaser med høje lagringsomkostninger.


Gennemprøvet management infrastruktur
NetFlow Traffic Analyzer er bygget på den gennemprøvede Orion Network Performance Manager platform, hvilket giver brugeren hele virksomhedens skalerbarheds- og stabilitetsfordele i Orion. I modsætning hertil er andre produkter relativt nye, enkeltstående værktøjer med mindre erfaring i at klare de store mængder NetFlow data, som genereres af stort set alle størrelser virksomheder. 


Rapportering
Man kan køre og planlægge Orion-lignende rapporter med Orion NetFlow Traffic Analyzer. Der er bl.a. færdiglavede rapporter for:

Trafik for top xx applikationer i y dage
Trafik for top xx slutpunkter/endpoints i y dage ???
Trafik for top xx protokoller i y dage
Trafik for top xx domæner i y dage
Trafik for en IP adressegruppe i y dage


Teknisk analyse af historiske NetFlow data
Analyse af netværkstrafikken er meget nemmere, når man har indsigt i specifikke tidsintervaller. Dette er ekstremt vigtigt, når man skal diagnostisere "hvad skete der?" i et givet tidsinterval, og det gør det muligt at foretage en teknisk analyse af sådanne NetFlow data.


Andre store fordele med understøttende funktioner:
Muliggør analytisk kapasitetsplanlægning
NetFlow Traffic Analyzer fremhæver tendenser i netværkstrafikken, så netværksmedarbejderne kan forudse ændringer i båndbreddebehovet i forskellige dele af virksomheden og planlægge derefter.


Optimerer allokeringen af netværksressourcer
NetFlow Traffic Analyzer giver sig de data, der er nødvendige for at identificere områder med ekstra kapasitet og overføre båndbredde til områder, der oplever flaskehalse uden nødvendigvis at skulle investere i yderligere ressourcer.


Tilpasser IT ressourcerne til virksomhedens behov
NetFlow Traffic Analyzer viser IT medarbejderne præcis ,hvad brugerne laver på netværket, og gør dem dermed i stand til at tilpasse deres indsats i forhold til virksomhedens prioriteringer.


Forbedrer netværkssikkerheden
NetFlow Traffic Analyzer forbedrer sigtbarheden i den indgående netværkstrafik og eksponerer mistænkelige aktiviteter og unormale mønstre, så man kan identificere en forskellige former for fjendtlig indtrængen som fx SQL ormen og malware, der skaber "falsk" e-mail trafik for at overloade Exchange servere.

NTA version 4.0 indeholder følgende nye funktioner og forbedringer:

NTA Flow Storage Database

 • Ny no-SQL kolonne-orienteret database til lagering af Flow data
 • Forbedret NTA performance - bedre indlæsningstider af NTA ressourcer og rapporter, mulighed for at behandle flere flows pr sekund
 • Fire gange bedre performance i flow behandlingen i forhold til de NTA version, der lagrer flows i Orion SQL databasen.
 • Et minuts data granularitet i hele retention perioden.
 • Fleksible distributionsmuligheder - NTA Flow Storage er adskilt fra Orion SQL og kan dermed installeres på enhver computer i netværket.
 • Forbedret hastighed og kapasitet af databehandlingen af flows på op til 50.000 flows pr. sekund eller mere (baseret på anbefalet hardware)
 • Forøget, detaljeret data retention med et minuts granularitet.
 • Forbedrede indlæsningstider af hjemmesider
 • Reducerede omkostninger i forbindelse med flow behandlingen

 

Ny web-baseret rapportering

 • Opret og rediger rapporter inde fra Orion's web konsol.
 • Inkludér skræddersyede tabeller, der kan indeholde de data og det layout, du har brug for i dine rapporter.
 • Benyt de 7 CBQoS legacy rapporter og de 14 nye web-baserede rapporter.

 

Forbedret CBQoS granularitet

CBQoS data kan ses med et minuts granularitet  i hele retention perioden.

FAQ

Hvilke versioner af NetFlow  NTA?

NetFlow Traffic Analyzer kan opsamle data fra alle enheder som understøtter NetFlow v5, NetFlow v9, sFlow ellerr J-Flow. NetFlow v9 enheder understøttes med NetFlow v5 data formater.


Hvordan virker NetFlow Traffic Analyzer?
Flow-enablede enheder, så som routere og switches fra Cisco Systems, HP, Foundry Networks, Juniper Networks (m.fl.) tilbyder en stor mængde IP relateret trafikinformation. NetFlow Traffic Analyzer modtager disse NetFlow, J-Flow og sFlow data og omdanner dem til et brugbart format (data korelering). Ved at vise disse data grafisk sammenholdt med performance data baseret på SNMP fra Orion viser NTA grafer (som er nemme at forstå) over hvem der bruger netværkesbåndbredden til hvad og hvornår. Disse rapporter og grafer hjælper altså med at se hvem der snakker med hvem (conversations), de mest aktive afsendere og modtagere, samt hvilke protokoller og applikationer der udgør størstedelen af trafikken på dit netærk. (Bemærk at det ikke er alle enheder fra disse leverandører som understøtter de nævnte Flow formater. Du bør henvende dig til din leverandør for at undersøge om dine node-modeller understøtter et af de nævnte Flow formater samt hvordan man konfigurerer dem til at sende Flow data til Orion serveren).


Understøtter NetFlow Traffic Analyzer sFlow?
Ja, den seneste version (3) af NTA har sFlow v5 support.


Hvilken port bruger SolarWinds Orion NetFlow som standard?
NetFlow Traffic Analyzer opsamler flow trafik på port 2055 som standard. Denne port kan ændres under "NetFlow Collector Settings" i NetFlow Settings sektionen.


Hvilke felter i  NetFlow pakken bruges af NetFlow Traffic Analyzer?
NetFlow Traffic Analyzer opsamler og analyserer følgende felter i NetFlow pakken: Source IP-adresse, Destination IP-adresse, SNMP indeks af input interfacet, SNMP indeks af output interfacet, pakker i flowet, det totale antal Layer 3 bytes i pakkeflowet, SysUptime ved flowstart, source port nummeret, destination port nummeret, IP protocol type og IP type of service (ToS).


Konfiguration af NetFlow Export på en IOS enhed?
Der er muligt at enable NetFlow Export på Cisco platform og IOS versioner der understøtter NetFlow. Læs mere i Konfigurations Guiden


Konfiguration af NetFlow og NetFlow Data Export på en Cisco Catalyst switch?
Det er muligt at enable NetFlow og NetFlow Data Export på en Cicso Catalyst swiche. Læs mere i Konfigurations Guiden


Konfiguration af sFlow på HP ProCurve?
Det er muligt at enable sFlow på de fleste af HP´s ProCurve switche. Læs mere i Konfigurations Guiden


sFlow og ProCurve Manager Plus?
Overvågning af netværkstrafik med sFlow og ProCurve Manager Plus. Læs mere om kunfigurations mulighederne i Overvågning af netværkstrafik med sFlow og ProCurve Manger Plus


HP ProCurve switche med sFlow og InMon?
Overvågning af netværkstrafik på HP ProCurve switche med sFlow og InMon. Læs mere hvordan du konfigurere dine HP ProCurve switche i Overvågning af netværkstrafik med HP ProCurve switche med sFlow og InMon


Hvordan konfigurere man NetFlow på en Cisco ASA?
Det kræver Orion NetFlow Traffic Analyser v.3.5 SP2 eller nyere for at konfinfigurere NetFlow på Cisco ASA. Læs mere i Konfigurations Guiden

Systemkrav

Samme som SolarWinds Orion. Bemærk at NTA skal følge din Orion version så har du en Orion SL-2000 skal du også have en NTA 2000. Hvis du opgradere Orion fra fx en version 250 til en 500 skal din NTA følge med.

NTA skaber en del data så du kan ikke bruge en SQL Express.

Oversigtsbillede fra NTA

Oversigtsbillede fra NTA

Indstillinger for at isolere bestemte Flow data

Indstillinger for at isolere bestemte Flow data

De største applikationer

De største applikationer

De mest besøgte domæner

De mest besøgte domæner

De mest aktive afsendere af data

De mest aktive afsendere af data

De mest aktive modtagere af data

De mest aktive modtagere af data

 
Overlay