Draware A/S
Draware A/S er en virksomhed mod kræftVi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
RSSNyhedsbreveUdtalelserEventsYouTubeBlogspot
Søg 

ipMonitor

SolarWinds ipMonitor leverer nøglefærdig netværksovervågning, der kan installeres på få minutter og derefter straks kan begynde at overvåge den kritiske infrastruktur. ipMonitor tager gætteriet ud af netværksovervågning ved at automatisere opsætning, discovery og overvågning og dermed bliver det hurtigt og nemt at komme igang. ipMonitor er designet til at overvåge netværk på mindre end 500 devices og er dermed perfekt for små til mellemstore virksomheder (SMBs).

ipMonitor gør det nemt at overvåge servere og netværkskomponenter i mindre netværksinstallationer. ipMonitor er både brugervenligt (webbaseret med mange wizards) og økonomisk overkommeligt hvilket giver en hurtig implementering og en hurtig ROI. Fra produktet kan du umiddelbart overvåg netværks services, applikationer som fx AD, Exchange og SQL samt give et fint overblik over de vigtigste ressourcer i netværket. ipMonitor adskiller sig fra Orion ved at være mindre specialiceret til netværket og bærer præg af at være et generelt oversågningsværktøj til mindre it-installationer

Køb nu
ipMonitor er nemt at bruge og du er selv i gang på få minutter

Nedetid, utilgængelige ressourcer og afbrudt kommunikation er lig med tabt salg, mistede kunder og tabt produktivitet. Noget som ingen organisation har råd til, og som alle IT afdelinger derfor arbejder hårdt på at undgå. Ligesom tusindvis af andre IT ansatte, administratorer og webmasters kan du bruge ipMonitor som første forsvarslinie mod dyr nedetid. Avancerede overvågningsfunktioner, pålidelighed og brugervenlighed gør ipMonitor ideel til testning af netværksressourcers tilgængelighed, udbedring af driftstop, præcisering af nedgang i ydelsen og løsning af problemerne, før de påvirker dine brugere.

Nøglefærdig netværksovervågning af applikationer, servere og netværks-devices

 • Overvåg availability, svartider og ydelseskvalitet
 • Discover automatisk ressourcer, der skal overvåges
 • Sæt hurtigt monitorer op til infrastrukturelt udstyr og applikationer

ipMonitor indeholder fuldt funktionsdygtig overvågning til kritiske infrastrukturkomponenter så som:

 • Windows® NT, 2000, XP, 2003
 • Microsoft® Exchange, IIS, SQL, Site Server, Transaction Server
 • RAS, WINS, DHCP
 • Oracle® SQL
 • Dell® & Hewlett Packard® servers
 • Cisco® routers
 • Foundry Networks® switches
 • APC® back-up power protection systems
 • NetBotz® environmental monitors
 • Memory, diskplads, fan, CPU & batteri
 • Indgående, udgående og & percentile båndbredde

Automatisk netværksalarmering

 • Send netværksalarmer via sms, e-mail, telefon eller personsøger, når servicekvaliteten går ned, et prædefineret indholdsmønster identificeres, grænseværdier overskrides eller der opstår nedbrud.
 • Tildel alarmer til SmartGroups
 • Integrér alarmer med andre systemer
 • Eskalér alarmerne automatisk

ipMonitor's lange række af alarmer indeholder forskellige meddelelsesmetoder og integrations- og recovery-muligheder.

Kontaktmulighederne er bl.a.:

 • Mobiltelefon ved hjælp af e-mail eller SMS
 • Et trådløst device ved hjælp af e-mail eller på nettet
 • SMS via telefon, personsøger eller trådløst
 • Tekst personsøger
 • Numerisk personsøger  

ipMonitor indeholder endvidere forskellige integrationsmuligheder så som:

Afsendelse af SNMP meddelelser til andre adminsitrationsløsninger

 • Skriv til Windows® Application Event Log
 • Skriv til tekst log filer
 • Send skræddersyede e-mail alarmer til interne help desk / ticket løsninger
 • ipMonitor’s Alert Escalation gør det nemt at dele ansvar blandt administratorer, som har forskellige ansvarsniveauer. For eksempel kan man konfigurere Alert Escalation til først at alarmere den vagthavende administrator og kun alarmere en back-up administrator, hvis en monitor eller en gruppe monitorer fortsætter med at bryde ned.

 

Sikker netværksovervågning
ipMonitor giver sikker netværksovervågning med en sikkerhedsmodel, der indeholder autencitet, autorisation, kryptering og beskyttelse mod indtrængen.

ipMonitor's sikre netværksovervågningsmodel er designet til at:

 • Yde sikkerhed for selve ipMonitor applikationen og de kritiske dat, den har lagret internt
 • Benytte sikre netværksovervågningsteknikker og almindelig sikkerhedspraksis, når den overvåger dit netværk


ipMonitor's sikkerhedsmuligheder indeholder:

 • Secure Socket Layer (SSL), der giver sikker kommunikation over ikke-sikre kanaler såsom internettet
 • Credentials til udelukkende at benytte særlige, højtplacerede tilladelser for at komme ind i Windows® fil system objekter og services via netværket
 • Autencitetsmetoder til forbedring af sikkerheden for protokoller som fx IMAP4, POP3 og HTTP
 • IP-adressefiltre til at begrænse specifikke IP adresser eller række af IP-adresser Brugerkonti, som præcist kontrollerer niveauet af anvendelighed for forskellige ipMonitor funktioner

ipMonitor benytter SSL til sikkert at udveksle følsom information fra et hvilket som helst sted i dit interne netværk eller på internettet.

SSL beskytter dig ved at:

 • Sikre et sikkert login
 • Sikre sikker udveksling af konfigurationsdata 
 • Forhindre aflytning og og indblanding


ipMonitor understøtter fire forskellige metoder til opnåelse af et SSL certificat:

 • Selvskabte certificater (genereres automatisk)
 • Trusted Certificate Authority. dvs VeriSign®, FreeSSL™, InstantSSL™
 • Stand-Alone Certificate Authority ved hjælp af Microsoft® Windows® Certificate Services
 • Enterprise Certificate Authority ved hjælp af Microsoft Management Console "Certificates" snap-in

Hvordan flytter jeg en licenseret installation til en anden server?
1. Stop ipMonitor servicen (ipMonitorSrv) og kopier følgende foldere, herunder alle under-foldere og filer fra den gamle installation til den nye placering:

\backup
\config
\db ("Legacy" directory afskaffet i ipMonitor 9.)
\dbtmp
\dbstore
\Historic ("Legacy" Directory afskaffet i ipMonitor 9.)
\internal\mib_base.bxml
\logs
\state
\wwwroot
Bemærk: De såkaldte "db" og "Historik" directories er anset for at være "Legacy" directories og vil ikke være med i en ny ipMonitor installation. Der vil først være adgang til disse directories, når man foretager en opgradering fra ipMonitor v8 med “Legacy Reporting” enabled.

2. Slet nedenstående fil fra det ny installations-directory: \config\cred\credentials.db

3. Afinstallér den originale ipMonitor installation. Følg instruktionerne i Licensing Helper til at parkere din licens hvis prompted.

?????

If prompted, follow the instructions provided within the Licensing Helper to Park your license.

4. Installér ipMonitor det nye sted og check at du kan logge in og har adgang til administrations web interfacet.

5. Start ipMonitor (ipMonitorSrv) servicen.

6. Når man kører ipMonitor servicen vil de monitorer, der bruger credentials rapportere, at de benytter en forældreløs/orphaned ??? credential. De skal re-initialiserers. Redigér alle credentials (se Configuration > Credential List) og klik på Reinitialize Credential. Indtast til sidst den originale account og password.


Hvordan afinstallerer jeg ipMonitor?
Du kan afinstallere ipMonitor ved at klikke på Add/Remove i Add/Remove Programs kontrolpanel appletten.

Advarsel! Slet ikke din ipMonitor installation manuelt og reformater ikke ipMonitor host-computerens harddisk uden først at parkere din ipMonitor license rigtigt. Hvis du ikke bruger de rigtige procedurer til at afinstallere ipMonitor, vil din Licensing Key blive permanent ødelagt.

 1. Åben kontrolpanelet.
 2. Klik på Add eller Remove Programs.
 3. Lokaliser ipMonitor og klik på Change.
 4. Klik Next undervejs indtil du ser muligheden Remove.
 5. Klik på Remove.
 6. Følg instruktionerne i den såkaldte Licensing Helper til at parkere din licens.
 7. Klik på Finish.


Hvordan opdaterer jeg ipMonitor installationen til en nyere build / opdateret version?

 1. Log ind på SolarWinds support side og klik på “Downloads & Upgrades”.
 2. Lokalisér og download det seneste ipMonitor installationssprogram. Installationsprogrammet vil være synligt, hvis din SolarWinds account indeholder en ipMonitor 9 licens.
 3. Kør ipMonitor's installationsprogram på den computer, der kører din nuværende installation. Programmet stopper alle nødvendige services og gentarter dem, når det er færdigt.
 4. Ved større opgraderinger som fx version 8 til version 9 vil installationssprogrammet hjælpe dig med at parkere eksisterende licenser og indhente de kompatible til den nye version.


Hvor meget plads bruger ipMonitor's statistik-database på min server?
Hver Monitor genererer ca 2 KB statistiske data pr. dag. Det vil sige at:

På en måned vil en 500 Monitor installation højst generere 31 000 KB (eller 30.2 MB) statististiske data.
På et år vil en 500 Monitor installation generere op til 365 000 KB (eller 0.34 GB) statistiske data.
Bemærk: Beregningerne ovenfor lægger til grund, at statistiklagringen er   enabled for alle monitorer i ipMonitor installationen. Beregningerne går også ud fra, at alle monitorer konfigureres til default timing parametre og tester ressourcen hver femte minut. Ændringer i timing parametrene eller i antallet af monitorer, der i øjeblikket genererer statistikker, kan ændre databasens størrelse dramatisk.

Database filerne er meget små og kræver som sådan ikke meget diskplads. Man skal dog tage ekstra hensyn til diskpladsforbruget , når rapport-publisheren sættes til at udsende rapporter i .\wwwroot\saved folderen. Følgende eksempel viser en daglig rapport, der indeholder en blanding af forskellige monitorer, der poller hvert 5. minut. Report Publisheren sættes til at opdatere hvert 15. minut.

På en måned vil en 500 monitor basisrapport generere 73 011 KB (eller 71.3 MB) statististiske data.
På et år vil en 500 Monitor installation generere op til 859 650 KB (eller 0.81 GB) statistiske data. 


Hvorfor accepterer ipMonitor ikke min licensnøgle?
Vi anbefaler at klippe og klistre serienumre direkte fra Support Portal Licensing Wizarden eller din e-mail ind i ipMonitor's registrerings-interfacet. Hermed undgår du slåfejl og forvirring mellem enslignende karakterer, når du indtaster licensnøglen manuelt, som fx bogstavet "O" og tallet "0" (nul) og bogstavet "l" og tallet "1" (et).

ipMmonitor systemkrav:

 • Windows® Workstation: Vista, XP Home & Professional, 2000 Professional SP3+
 • Windows® Server: 2003, 2000 Server SP3+
 • Browsers: Microsoft® IE 6.0+, Netscape® 7.5+, Opera™ 7.2+, Mozilla™ 1.4+, MozillaTM Firebird 0.6+ / Firefox 0.8+
 • RAM: 256 Megs/500 Monitors, 512 Meg/1500 Monitors, 1 GB of RAM for a 5000 Monitors
Oversigtbillede fra ipMonitor konsollen

Oversigtbillede fra ipMonitor konsollen

Statusbillede på en enkelt node

Statusbillede på en enkelt node

Monitorer på en enkelt node

Monitorer på en enkelt node

Nogle af de mange rapporter som ligger færdige i ipMonitor

Nogle af de mange rapporter som ligger færdige i ipMonitor

Status på alle monitorer fordelt på up, down og warning

Status på alle monitorer fordelt på up, down og warning

Top ti node med mindst fri diskplads

Top ti node med mindst fri diskplads

Noder med størst svartid

Noder med størst svartid

Noder med højest CPU forbrug

Noder med højest CPU forbrug

   
Overlay